Wydział Chemiczny PG - Szkolenia ISO
 
 

Szkolenia DLA STUDENTÓW w zakresie systemów zarządzania wg norm ISO

Od 2006 roku Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej organizuje szkolenia w zakresie audytowania systemów zarządzania wg międzynarodowych norm: ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego, OHSAS 18001 / ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania ustanowione wg wspomnianych międzynarodowych norm funkcjonują w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, niezależnie od branży. Utrzymywanie certyfikowanego systemu zarządzania obliguje organizację do systematycznego sprawdzanie jej zgodności z przyjętymi wymaganiami poprzez audyty wewnętrzne. Działania te są prowadzone przez przeszkolonych audytorów wewnętrznych.

Szkolenia dedykowane są studentom ostatnich lat studiów (III rok pierwszego stopnia oraz I - II rok drugiego stopnia), doktorantom i absolwentom Politechniki Gdańskiej z poprzedniego roku akademickiego (rok akademicki 2019/2020) oraz wyjątkowo studentom z innych wyższych uczelni.

Uczestnicy mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, a przez to zwiększenia swojej szansy na rynku pracy.

Wybierz interesujące Cię szkolenie:

UWAGA:

NIŻSZE CENY DLA STAŁYCH UCZESTNIKÓW !

Udział w drugim szkoleniu 5% rabatu, udział w trzecim i następnych szkoleniach 10% rabatu od cen ogłoszonych na stronie internetowej.

Kod Nazwa Termin Cena  
AW14 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001:2015 wstrzymane
___
400 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 220 zł
zgłoszenie
AW45 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP zgodnych z normą ISO 45001:2018 wstrzymane
___
400 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 220 zł
zgłoszenie
AW9 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z normą ISO 9001:2015 wstrzymane
___
460 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 240 zł
zgłoszenie
PSJ Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (dla osób, które ukończyły szkolenie Audytor ISO 9001) wstrzymane
___
460 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 240 zł
zgłoszenie