Wydział Chemiczny PG - Szkolenia ISO
 
 

Szkolenia DLA STUDENTÓW w zakresie systemów zarządzania wg norm ISO oraz w zakresie zarządzania projektami

Od 2006 roku Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej organizuje szkolenia w zakresie audytowania systemów zarządzania wg międzynarodowych norm: ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego, OHSAS 18001 / ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 17025 – system zarządzania laboratorium. Systemy zarządzania ustanowione wg wspomnianych międzynarodowych norm funkcjonują w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, niezależnie od branży. Utrzymywanie certyfikowanego systemu zarządzania obliguje organizację do systematycznego sprawdzanie jej zgodności z przyjętymi wymaganiami poprzez audyty wewnętrzne. Działania te są prowadzone przez przeszkolonych audytorów wewnętrznych.

Od 2009 roku odbywają się również szkolenia z dziedziny zarządzania projektami w formule nauczania komplementarnego (e-learning oraz stacjonarna gra symulacyjna SimulTrain®) na licencji szwajcarskiej firmy STS Sauter Training & Simulation S.A.

Szkolenia dedykowane są studentom ostatnich lat studiów ( III rok pierwszego stopnia oraz I - II rok drugiego stopnia), doktorantom i absolwentom Politechniki Gdańskiej z poprzedniego roku akademickiego (rok akademicki 2017/2018) oraz wyjątkowo studentom z innych wyższych uczelni.

Uczestnicy mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, a przez to zwiększenia swojej szansy na rynku pracy.

Wybierz interesujące Cię szkolenie:

UWAGA:

NIŻSZE CENY DLA STAŁYCH UCZESTNIKÓW !

Udział w drugim szkoleniu 5 % rabatu, udział w trzecim i następnych szkoleniach 10 % rabatu od cen ogłoszonych na stronie internetowej.

Kod Nazwa Termin Cena  
AW14 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001:2015 ___
___
400 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 220 zł
zgłoszenie
AW17 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Laboratorium zgodnych z normą ISO 17025:2017 ___
___
490 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 260 zł
zgłoszenie
AW45 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP zgodnych z normą ISO 45001:2018 NOWOŚĆ ! ___
___
400 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 220 zł
zgłoszenie
AW9 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z normą ISO 9001:2015 ___
___
460 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 240 zł
zgłoszenie
PSJ Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015(dla osób, które ukończyły szkolenie Audytor ISO 9001) ___
___
460 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 240 zł
zgłoszenie
PZP Podstawy Zarządzania Projektami metodą mieszanych technik edukacyjnych (ang. e- learning oraz stacjonarna gra symulacyjna SimulTrain®) ___
___
1300 zł (w tym 23% VAT)
Student WCh: 650 zł
zgłoszenie