IChem - komputerowa baza odczynników i substancji chemicznych
Możliwości programu IChem:
  1. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
  2. Informacja o odczynnikach do wymiany lub sprzedaży.
  3. Informacja o właściwościach odczynników chemicznych, szczególnie pod kątem zagrożeń.
  4. Prowadzenie uproszczonej gospodarki magazynowej.
  5. Praca w sieci Internet.
  6. Dostęp do danych przy pomocy przeglądarki internetowej.
  7. Ilość użytkowników ograniczona tylko przez prawa dostępu.
  8. Skomunikowane, ciągle uzupełniane bazy nazw i właściwości odczynników - na serwerach.
  9. Bazy magazynowe na serwerach - dostęp tylko dla uprawnionych.
  10. Możliwość wymiany informacji o odczynnikach w skali ogólnopolskiej (i nie tylko).
Materiały opisowe programu do pobrania: WEJŚCIE DO SYSTEMU

Opieka merytoryczna w Politechnice Gdańskiej: dr hab. inż. Marek Lieder
PEŁNOMOCNICY DZIEKANA:

mgr inż. Łukasz Katlewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami oraz Substancjami Niebezpiecznymi
Pełnomocnik Rektora PG ds. odpadów i odczynników

tel. 58 347-28-35
lukasz.katlewicz@pg.gda.pl
Zakres obowiązków

dr hab. inż. Marek Lieder
Koordynator systemu SYGOS na Wydziale Chemicznym PG
tel. 58 347-16-88
lieder@pg.gda.pl