Regulacje prawne związane z odpadami niebezpiecznymi
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001r. (tekst ujednolicony z 1 lutego 2007r.)
PEŁNOMOCNICY DZIEKANA:

mgr inż. Łukasz Katlewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami oraz Substancjami Niebezpiecznymi
Pełnomocnik Rektora PG ds. odpadów i odczynników

tel. 58 347-28-35
lukasz.katlewicz@pg.gda.pl
Zakres obowiązków

dr hab. inż. Marek Lieder
Koordynator systemu SYGOS na Wydziale Chemicznym PG
tel. 58 347-16-88
lieder@pg.gda.pl