Witamy na stronie internetowej, poświęconej

GOSPODARCE SUBSTANCJAMI,
PREPARATAMI I ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA:

mgr inż. Łukasz Katlewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami oraz Substancjami Niebezpiecznymi
Pełnomocnik Rektora PG ds. odpadów i odczynników

tel. 58 347-28-35
lukasz.katlewicz@pg.gda.pl
Zakres obowiązków

dr hab. inż. Marek Lieder
Koordynator systemu SYGOS na Wydziale Chemicznym PG
tel. 58 347-16-88
lieder@pg.gda.pl